Hjem
Borgund kaupang
Borgund kaupang-prosjektet

Gitte Hansen og Arve Eiken Nytun på Arkeologisk forskningsseminar den 4. oktober

Den 4. oktober 2019 holder Gitte Hansen ved Universitetsmuseet i Bergen og Arve Eiken Nytun ved Møre og Romsdal fylkeskommune foredrag for Arkeologisk forskningsseminar

Strandkanten mot katevagen og tilstotende del av avdekket felt 1967
Foto/ill.:
© 2019 Universitetsmuseet i Bergen / CC BY-SA 4.0

Arkeologisk forskningsseminar inviterer til foredrag i Krypten på Historisk museum.

Gitte Hansen vil holde foredraget "Presentasjon av BorgundKaupangProsjektet 2019-2023"

Arve Eiken Nytun vil holde foredraget "Eit digitalt formidlingsprosjekt av nøkkelstadane Borgund, Veøya og Edøya i Møre og Romsdal"

Velkommen!