Hjem
Borgund kaupang
Borgund Kaupang Prosjektet

BKPs partnere og forskerteam

Norges forskningsråd (NFR) har bevilget 10 millioner kroner til Universitetsmuseet i Bergen til forskningsprosjektet: The Borgund Kaupang Project. Life and death of a small town in the periphery of medieval Europe. Curation, research and dissemination. På norsk heter prosjektet BorgundKaupangProsjektet (BKP). Det tar utgangspunkt i det store arkeologiske funnmateriale fra 31 utgravningssesonger (fra perioden 1912-2014) i Borgund ved Ålesund.

Hovedinnhold

BorgundKaupangProsjektet ledes og koordineres av Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen v. Professor Dr. Gitte Hansen som er middelalderarkeolog ved museet. Middelaldermuseet/Viti, Osterøy museum/Museumssenteret i Hordaland og Bryggens museum/Bymuseet i Bergen er partnere i prosjektet.

BKPs forskningsteam omfatter Ph.D. stipendiater, samt en rekke yngre og etablerte forskere og håndverkere (arkeologi, geologi, historie, kunsthistorie, norrøn filologi, osteologi, tekstilvevning), med egen lønn fra universitets- museums- og kulturminnesektorene i Norge, USA, Skottland og Island. Prosjektet har en internasjonal vitenskapelig referansegruppe med fagfolk fra universitets- og museumssektorene i Finland og Tyskland.

Foruten bevilgningen fra NFR har prosjektet en egen-finansiering på 12 mil NOK, i form av lønnsmidler fra partnere og tilknyttete forskere med egne lønnsmidler. NFR-midlene skal i hovedsak dekke to Ph.D. stipendiatstillinger, utgifter til vitenskapelig funnbearbeiding og naturvitenskapelige prøver samt tre arbeidsmøter for BKPs forskningsteam.

BorgundKaupangProsjektet samarbeider med Møre & Romsdal fylkeskommunes Virtual Reality formidlingsprosjekt Ein Bit av Historia, Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) og NTNU Vitenskapsmuseet.

BorgundKaupangProsjektet er med i Middelalderklyngen ved UiB.