Hjem
Borgund kaupang
Nyhet

Artikkel på forskning.no/Article on sciencenorway.no

Forskningsportalen forskning.no besøkte nylig Borgundkaupang prosjektet og skrev en artikkel om arbeidet vårt/ The research portal sciencenorway.no has visited the Borhund Kaupang Project and published an article on our efforts

Hovedinnhold

Forskningsportalen forskning.no har vært Borgundkaupang prosjektets gjest på omvisning gjennom magasinene som holder Borgund materialet og for en intervju med Gitte Hansen, prosjektets leder. Bård Amundsens artikkel gir et fascinerende innblikk i prosjektets mål og fremdrift.

The research portal forskning.no has been the Borgund Kaupang Project's guest for a tour through the storerooms that hold the Borgund material and an interview with project leader Gitte Hansen. For those of you reading Norwegian, Bård Amundsen's article gives a fascinating view into the inner workings of the project.