Hjem

Bergen Research Group for Innovation, Growth, Health and Technology (BRIGHT)

BRIGHT

Forskingsgruppen "Bergen Research Group for Innovation, Growth, Health and Technology" (BRIGHT) ble stiftet i 2019 av Inger Hilde Nordhus (leder), Anders Hovland, Tine Nordgreen, Linn Heidi Lunde, Minna Hynninen og Elisabeth Flo. Gruppen er hovedsakelig tilknyttet Institutt for klinisk psykologi ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen.

BRIGHT har flere pågående forskningsprosjekter som dekker mental alder i eldre år (søvn, angst og alkohol/stoffmisbruk), ikke-farmakologisk behandling for personer med demens (Lysbehandling og musikkterapi), samt innovative e-helse-løsninger.

Workshop i Lyslaboratoriet

BRIGHT startet 2020 med å arrangerte workshop i lyslabben i samarbeid med Glamox og BeSCN. På bildet går Anders Bru fra Glamox igjennom programmering a lysbetingelser. Seminaret fant sted 28. januar og var i regi av forskerskolen Forskerskole i klinisk psykologi og utviklingspsykologi (CDP).