Hjem
Bergen Research Group for Innovation, Growth, Health and Technology (BRIGHT)
Forskningsprosjekt

SKREDDERSYDD MUSIKKTERAPI VED DEMENS

Musikkterapi for å fremme positive følelser og sosial kommunikasjon hos hjemmeboende personer med mild til moderat demens.

Prosjektet skreddersydd musikkterapi ved demens undersøker om musikkterapi for hjemmeboende personer med demens kan bedre positive følelser og sosial kommunikasjon
Foto/ill.:
Louise Bjerrum

Hovedinnhold

Prosjektet undersøker om personlig tilpasset musikkterapi kan bidra til å fremme positive følelser og sosial kommunikasjon hos hjemmeboende personer med mild til moderat demens. Både basal og anvendt forskning har pekt på musikkterapi som et viktig middel til å stimulere hjerneaktivitet ved nevrodegenerative sykdommer. Hos personer med demens har man i økende grad blitt oppmerksom på hvordan kommunikasjon kan bidra til positive følelser og økt livskvalitet.

Prosjektet anvender musikkterapi gjennom en profesjonell musikkterapeut og i nærvær av en pårørende i pasientens eget hjem. Prosjektet er også planlagt med tanke på overføringsverdi til kommunale helsetjenestenivå.

Individualisert musikkterapi bygger på musikkterapeutens kartlegging av deltakers personlige musikkhistorie gjennom samtale med deltakeren selv og hans/hennes nære pårørende. Slik tilpasses intervensjonen deltakerens preferanser og interesser. Musikkterapiforløpet går over 10 uker, der musikkterapeut har én sesjon hver uke, og den pårørende fungerer som en ko-terapeut gjennom musikalsk samvær i og mellom hver sesjon. 

Hver 1., 5. og 10. sesjon blir videofilmet og analysert med hensyn til sentrale utfallsmål, der observert velvære og sosial kommunikasjon måles under de aktuelle terapitimene. Prosjektet anvender programvaren The Observer® XT som er utviklet for å kode og analysere observasjonsdata. I tillegg kartlegger vi psykisk helse og pårørendebelastning før og etter intervensjonsperioden.

Videoopptak blir analysert av doktorand i samarbeid med psykologistudenter som får opplæring i skåring og tolkning medThe Observer® XT progamvare.

Dataanalyser gjøres gjennom tidsseriedesign av single-case replikasjoner.

Studien er registrert hos ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03011723

Resultatene fra studien er nå klare, og de kan du lese om her

I tillegg jobber vi med et formidlingsprosjekt som du kan lese om her.