Hjem
Bergen Research Group for Innovation, Growth, Health and Technology (BRIGHT)

TIRSA-50

Terapeutveiledet internettbehandling ved risikofylt og skadelig alkoholbruk - En feasibilitystudie.

logo til prosjektet TIRSA-50
Foto/ill.:
Louise Bjerrum

Hovedinnhold

Målsettinger med prosjektet

Overordnet: Å øke tilgangen til tidlig og kunnskapsbasert behandling for alkoholproblemer. Å teste ut en terapeutveiledet internettbasert intervensjon (eMestring Alkohol) ved risikofylt og skadelig alkoholbruk, med spesielt fokus på voksne 50 år og eldre.

 

Design og metode

Feasibilitystudie (åpen pre-post-studie, med oppfølging etter 6 mnd).

Både kvantitativ og kvalitativ metode benyttes.

 

Forskningsspørsmål

  1. Er terapeutveiledet internettbehandling ved risikofylt og skadelig alkoholbruk (eMestring Alkohol) gjennomførbart for selvhenviste personer/pasienter, og egner prosjektet seg for en større studie? 
  2. Hvilke faktorer bidrar/bidrar ikke til gjennomførbarhet av behandling?
  3. Kan intervensjonen hjelpe personer med å endre risikofylte drikkevaner på et tidlig tidspunkt, før det utvikler seg til mer alvorlige problemer? 
  4. Hvordan opplever deltakerne intervensjonen?

 

Status per mars 2021

Rekruttering startet 15.09.2020. I løpet av høsten ble totalt 33 personer inkludert, og av disse har 26 fullført behandlingsprogrammet eMestring Alkohol per mars 2021. Follow-up-perioden gjennomføres innen utgangen av august/september 2021. 

Kvalitative intervju

Totalt 15 deltakere har gjennomgått kvalitative intervju om sine erfaringer og opplevelser med å delta i behandlingsprogrammet.

Videre progresjon

Bearbeiding og analyse av data gjennomføres i løpet av 2021/2022.