Hjem
Bergen Research Group for Innovation, Growth, Health and Technology (BRIGHT)

TIRSA-50

Terapeutveiledet internettbehandling ved risikofylt og skadelig alkoholbruk hos de over 50 år

TIRSA-50
Foto/ill.:
Flo

Terapeutveiledet internettbehandling ved risikofylt og skadelig alkoholbruk hos de over 50 år

Prosjektet har som målsetting å teste ut en terapeutveiledet internettbasert intervensjon ved risikofylt og skadelig alkoholbruk hos voksne 50 år og eldre.

Design og metode:

Prosjektet vil bli gjennomført som to delstudier,

1) vi først vil undersøke gjennomførbarhet/feasibility av intervensjonen og hvordan deltakerne opplever den internettbaserte behandlingen,

2) effekten av intervensjonen vil i neste omgang bli testet i en randomisert kontrollert studie.