Hjem
Broegelmann forskningslaboratorium

Potensielle masterstudenter og doktorgradsstipendiater

Ønsker du å ta en master eller en doktorgrad ved Broegelmann forskningslaboratorium?

Hovedinnhold

Potensielle masterstudenter eller doktorgradskandidater bør kontakte de respektive hovedforskerne for enten The Broegelmann Research Laboratory (Broegelmann forskningslaboratorium) eller Bergen group of Epidemiology and Biomarkers in Rheumatic Disease (BEaBiRD).

Fullførte oppgaver i BRL er oppført i menyen "utdanning og ledige stillinger".