Hjem

Basseng- og reservoarstudier (BRS)

Illustrasjon av aktiviteter innenfor BRS-gruppen

Velkommen til forskningsgruppen for Basseng- og reservoarstudier

Vår forskningsgruppe studerer hvordan avsetningsbergarter dannes, hvordan de er utbredt og hvilke fysiske egenskaper slike bergarter har. Gjennom en kombinasjon av geologiske og geofysiske metoder, kartlegger vi berggrunnen og rekonstruerer tidligere tiders landskap for å øke forståelsen av de prosessene som er med på å skape potensielle olje- og gassressurser. Les mer her.

Reisebrev fra Utah-kurset GEO
Gruppebilde fra Utah med fjellene i bakgrunnen

Reisebrev fra Utah-kurset til GEO

Nok et vellykka kurs i GEOV352 til Utah er fullført.

The Corint Drilling Expedition
Corint sprekken

Oppstart av "The Corinth Drilling Expedition"

The International Ocean Discovery Program (IODP) er et internasjonalt Marint forskningsprogram som støttes av 23 land. "The Corinth Drilling Expedition" er en del av dette og GEO ansatte har en betydelig del av både ansvaret for og tilstedeværelse i denne Expeditionen som har oppstart...

Droner avdekker Jordvarme

Droner avdekker Jordvarme

Studenter og forskere ved Geovitenskap bruker droner når de drar til Taiwan for å lære mer om hvordan fornybar energi kan hentes ut av jordskorpa.