Hjem

Basseng- og reservoarstudier (BRS)

Disputas

MSc. GRAHAM LEWIS GILBERT disputerer for ph.d.-graden:

MSc. GRAHAM LEWIS GILBERT disputerer for ph.d.-graden:

Tid:        Onsdag 17. januar 2018, kl. 13.15
Sted:     Lassegrotta, UNIS

Avhandlingens tittel: "Cryostratigraphy and sedimentology of high-Arctic fjord-valleys"

Opponent: Professor, ph.d. Jan Piotrowski, Aarhus Universitet, Danmark
Opponent: Professor, ph.d. Michel Allard, Université Laval, Canada                                        
Øvrig medlem i komiteen: Professor, dr.scient. Atle Nesje, Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen

Leder av disputasen: Førsteamanuensis II, Marius Opsanger Jonassen, Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen / UNIS

Adgang for interesserte tilhørere.
Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!