Hjem

Basseng- og reservoarstudier (BRS)

VISTA pris

Rob Gawthorpe har fått tildelt 3 års VISTA professorat

Professor Rob Gawthorpe får tre års finansiering for å fokusere på forskning innen sedimentære bassenger. Finansieringen inkluderer også en forskerassistent og en stipendiat.

rob_iodp.jpg

Expedition 381 Rob...
Rob on the recent offshore phase of IODP Expedition 381 to the Corinth Rift
Foto:
IODP Expedition 381

Rob Gawthorpe har blitt tildelt VISTA professorat fra Det norske vitenskaps-Akademi for tre år fra januar 2018.

Professoratet gir tre års finansiering av Gawthorpes forskning, og inkluderer også midler til en postdoktor- og stipendiatstilling og gjelder fra januar i år.

VISTA er et samarbeid mellom Statoil og Det Norske Videnskaps-Akademi der formålet er å stimulere forskningen relatert til Norges petroleumsressurser.

Rob vil gjennom professoratet fokusere på forskning innen sedimentologi, stratigrafi og tektonikk i sedimentære bassenger, spesielt riftbassenger.

Et eksempel på slik forskning er IODP-boreprogrammet Corinth Active Rift Developement som startet i fjor høst, hvor Rob både har en viktig stilling knyttet til den vitenskapelige delen, i tillegg til at han var med på søknadsprosessen.

Boreprogrammet har som mål å kjernebore Korintriften i bukta med samme navn som skiller Peloponnes-halvøya fra det greske fastlandet.

IODP ekspedisjonen har som mål å i hovedsak besvare spørsmål innen fire vitenskapelige områder. Det første er den strukturelle utviklingen, altså hvordan riften vokser og utvikler seg, over hvilken tidsskala og hvordan aktiviteten i forkastningene endrer seg over tid.

- Det andre vitenskapelige spørsmålet handler om overflateprosesser. Hvordan responderer landskapet og de sedimentære bassengene på tektoniske og klimatiske forandringer i riften? Og påvirker erosjon og avsetning av sedimenter forkastningsaktiviteten?

Forskerne ønsker videre å rekonstruere paleoklimaet de siste 1 til 2 millioner år, samt å undersøke jordskjelvaktiviteten i den utviklende riften. Området er et av de mest seismisk aktive i Europa.

Rob har god kjennskap til både riftsystemer generelt og Korintriften spesielt. Siden han flyttet til Bergen i 2010 har han deltatt i det PETROMAKS2-finansierte Syn-Rift Systems Project sammen med kolleger fra universitetene i Athen, East Anglia, Leeds og Lorraine. Han har fra tidligere 30 års erfaring med forskning på tektonikk og avsetning i Korintriften.

Oppgaven til Rob i IODP-prosjektet er å beskrive kjernene mens han er på havet. Deretter vil han jobbe videre med å forstå syn-rift sedimentasjonen og den strukturelle utviklingen.

 

Mer info kan leses her.

Rob Gawthorpe's UiB web side her.