Hjem

Basseng- og reservoarstudier (BRS)

Nyhetsarkiv for Basseng- og reservoarstudier (BRS)

Institutt for geovitenskap har denne uken vært arrangør av generalforsamlingen i Tectonic Studies Group (TSG), i Universitetsaulen ved UiB.
Denne sommeren reiste et team med strukturgeologer og sedimentologer fra UiB og UiT - Norges Arktiske Universitet over Nord-Atlanteren for å besøke Wollaston Forland på Nordøst-Grønland. Grunnen? For å studere den strukturelle, avsetningsmessige og diagenetiske historien til et rift-basseng med dypvannsavsetninger fra juratiden.
GEO hadde en sterk opptreden på den årlige konferansen og utstillingen til the American Association of Petroleum Geologists (AAPG) som ble holdt i Salt Lake City i 20-23 mai.
Nok et vellykka kurs i GEOV352 til Utah er fullført.
Professor Rob Gawthorpe får tre års finansiering for å fokusere på forskning innen sedimentære bassenger. Finansieringen inkluderer også en forskerassistent og en stipendiat.
Olav Thon Stiftelsen deler årlig ut priser til personer og forskningsprosjekter som har utmerket seg spesielt innen sine fagområder i Norge og i utlandet.
Studenter og forskere ved Geovitenskap bruker droner når de drar til Taiwan for å lære mer om hvordan fornybar energi kan hentes ut av jordskorpa.
Geo studenter og forskere bruker droner når de er i felt i Taiwan for å lære mer om hvordan fornybar energi kan hentes ut av jordskorpa
The International Ocean Discovery Program (IODP) er et internasjonalt Marint forskningsprogram som støttes av 23 land. "The Corinth Drilling Expedition" er en del av dette og GEO ansatte har en betydelig del av både ansvaret for og tilstedeværelse i denne Expeditionen som har oppstart denne uken. Fra GEO deltar; Rob Gawthorpe, Casey Nixon og Sofia Pechlivanidou.
Vi gratulerer vår post doktor Gijs Henstra med Reuschmedaljen 2016!
En liten samling av videoklipp fra turen som er satt sammen fra feltarbeid ved Van Keulenfjorden 2016

Sider