Hjem
Forskningsgruppe for hjernekreft immunologi og terapi
Brukermedvirkning

Pasientorganisasjoner samkjører med forskerne for bedre hjernekreftterapi

Forskningslab for hjernekreftimmunologi og –terapi ved Institutt for biomedisin fikk besøk av generalsekretær for Hjernsvulstforeningen Rolf J. Ledal.

Hjernesvulstforeningen besøker Brain tumor Immunology and Therapy Group hos Instituttet for biomedisin
Fra venstre: Prof. Martha Chekenya Enger, Rolf J. Ledal, Andrea Gras Navarro, Dr Dorota Goplen og Dr Jorunn Brekke
Foto/ill.:
Torstein Ravnskog

Hovedinnhold

I forbindelse med oppstart av den kliniske studien "BORTEM-17" fikk forskningslab for hjernekreftimmunologi og -terapi den 16. november 2018 besøk av generalsekretær for brukerorganisasjonen Hjernesvulstforeningen, Rolf J. Ledal. Formålet var å diskutere nåværende og fremtidig samarbeid og knytte tettere bånd mellom forskere og brukerorganisasjonen. Ledal møtte også legene ved Kreftavdelingen på Haukeland Universitetssykehus som deltar i studien.

Besøket uttrykte begeistring over å se at studien har begynt med rekruttering av pasienter, at studien er viktig for pasientgruppen og for det pågående samarbeidet mellom Hjernesvulstforeningen og forskerne. Han understrekte at det er et stort behov for mer forskning mot livsforlengende behandlinger for hjernesvulstpasienter.

Ledal oppfordret forskerne til å planlegge forskningen sin rundt pasientene. Ellers kan det være fare for at forskningen ikke er relevant for dem. Det finnes ingenting som er mer relevant for medisinsk forsking enn ekte livserfaring. Å kjenne til hvordan det er å leve med en uhelbredelig sykdom, og hva som er viktig for livskvaliteten.  

Forskning uten offentlig engasjement er forskning mindre verdt å gjøre. Dessuten vil flere kliniske studier kunne forbedre landets helsevesen, på grunn av økt personalopplæring og eksponering av nye behandlinger og nye analyseteknikker. Man diskuterte også fremtidig samarbeid.


Rolf J. Ledal har skrevet en artikkel om forskningsmiljøet som han betegner som "Nøtteknekkerne på Haukeland" i medlemsbladet til Hjernesvulstforeningen.

Vi har fått tillatelse av Ledal å legge ved artikkelen her, se under dokumenter.