Hjem
Forskningsgruppe for hjernekreft immunologi og terapi

Hovedinnhold

Bakgrunn

  • Bachelor i Radiografi, Høgskolen i Bergen, 2007
  • Videreutdanning i CT (computer tomography), OsloMet - storbyuniversitetet 2011
  • Videreutdanning i Medisinsk Digital Bildebehandling, Høgskolen i Bergen, 2014
  • Nåværende mastergradkandidat i Helsevitenskap ved Det Medisinske Fakultet, institutt for global helse og samfunnsmedisin
  • Arbeidserfaring som radiograf innen MR, CT, og Røntgen, samt innen kreftbehandling som doseplanlegger ved Medisinsk Fysikk, Haukeland Sjukehus 

Prosjekt

  • Masterprosjekt om bruk av kvantitative radiologiske biomarkører og bruk av maskinlæring som deteksjonsmetode for kartlegging av utbredelse av glioblastom.
  • Interesseområder: Kreft, nevropatologi, kvantitativ radiologi, kunstig intelligens, radiologiske biomarkører