Hjem

Bergen Cancer Imaging forskningsgruppe (BCIRG)

Hovedinnhold

Hodneland et al, Automated segmentation of EC on MRI, Scientific Reports, 2021

Mange av de store folkesykdommer oppstår i buk- og bekkenorganer, og det er et stort behov for bedret diagnostikk og behandling av disse sykdommene. 

Fremskritt innen medisinsk teknologi har ført til forfinet fremstilling og bedret bildediagnostikk av sykdommer i buk- og bekkenorganer. Nye funksjonelle bildemetoder ved bruk av magnetisk resonanstomografi (MR), computertomografi (CT), positronemisjonstomografi (PET) og ultralyd kan også gi nyttig informasjon om funksjonene til organene og nærmere karakterisere svulstene som oppstår der.

 

Bergen Abdominal Imaging Research Group er nært tilknyttet Radiologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus. Forskningsgruppen jobber for bedret diagnostikk og skreddersydd behandling for pasienter med sykdom i buk- og bekkenorganer.  

Les mer på våre engelske nettsider.