Hjem
Klimaendring: media, politikk og samfunn

MediaClimate er eit transnasjonalt nettverk som analyserer mediadekning av klimaendring. Dette har så langt vore fokusert rundt klimakonferansene på Bali (2007) og i København (2009).


Climate Crossroads. Towards Precautionary Practices: Politics, Media and Climate Change, er eit fleirfagleg forskingsprosjekt som startar vår 2011.


Climate Change Discourse, Rights and the Poor er eit prosjekt knytt til CMI, som studerer korleis klimaendringsnarrativ påverker tilnærminger til fattige og deira rettar.