Hjem
Klimaendring: media, politikk og samfunn

Publikasjonar

Her vert publikasjonar frå deltakarane i nettverket lagt ut, denne vert oppdatert etter kvart som meir kjem.

Bøker

Eide, Elisabeth, Risto Kunelius og Ville Kumpu (red.), 2010. Global Climate - local journalisms, Global Journalism Research Series, vol. 3.

O'Brien, Karen, Asuncion St. Clair og Berit Kristoffersen (red.), 2010. Climate change, Ethics and Human Security, Cambridge University Press.

 

Artiklar

Lawson, Victoria og Asuncion St. Clair, 2009. Global Poverty Studies and Human Security. IHDP Update, 2: 35-39.

 

Bokkapittel

St. Clair, Asuncion, 2010. "Global Poverty and Climate Change: Towards the Responsibility to Protect", i Climate change, Ethics and Human Security ,K. O'Brien, A. L. St. Clair, B. Kristoffersen (red.) Cambridge University Press.


O'Brien, Karen, Asuncion St. Clair and Berit Kristoffersen, 2010. 'The Framing of Climate Change: Why it Matters' i Climate change, Ethics and Human Security, K. O'Brien, A. L. St. Clair, B. Kristoffersen (red.) Cambridge University Press.


O'Brien, Karen, Asuncion St. Clair and Berit Kristoffersen, 2010. "Towards a New Science for Climate Change", i Climate change, Ethics and Human Security, K. O'Brien, A. L. St. Clair, B. Kristoffersen (red.) Cambridge University Press.