Hjem
Cellemetabolisme-gruppen

Nyhetsarkiv for Cellemetabolisme-gruppen

Forskningsrådet har bevilget 60 millioner kroner til ulike forskningsprosjekt innen kvinnehelse. UiB er tildelt 11 millioner kroner til et prosjekt ved Institutt for biomedisin som skal undersøke om pasienter med ME kan ha en feil i energiomsetningen.
Gro Vatne Røsland er forsker ved Institutt for biomedisin og har skrevet en popylærvitenskapelig artikkel om sammenhengen mellom Vitamin D-inntak og infeksjonssykdommer, inkludert COVID-19.
Ina Katrine Nitschke Pettersen forsvarer sin avhandling “A study of cellular metabolic flexibility under energy stress”
Forskningsgruppen rundt Karl Johan Tronstad ved Institutt for biomedisin har fått innvilget 9,5 millioner til å undersøke årsaker av kronisk utmattelsessyndrom, eller myalgisk encefalopati CFS/ME.
En ny studie tyder på at energimangel og økt melkesyreproduksjon hos ME-pasienter kan skyldes hemming av enzymet pyruvat dehydrogenase.