Hjem
Cellnet

Nyhetsarkiv for Cellnet

Gro Vatne Røsland er forsker ved Institutt for biomedisin og har skrevet en popylærvitenskapelig artikkel om sammenhengen mellom Vitamin D-inntak og infeksjonssykdommer, inkludert COVID-19.
Kandidat Line Pedersen holder prøveforelesning for graden ph.d. ved Det medisinske fakultet.
Kandidat Pouda Panahandeh holder prøveforelesning for graden ph.d. ved Det medisinske fakultet.
Kandidaten vil holde prøveforelsning og forsvare avhandlingen: “The Receptor Tyrosine Kinase Axl in Tumour Phenotyptic Plasticity and Acquired Resistance to Cancer Targeted- and Immunotherapy"
Kandidaten vil holde prøveforelsning og forsvare avhandlingen: “The role of AXL and the tumor microenvironment in cancer cell plasticity and therapy responses"
"The role of AXL and the tumor microenvironment in cancer cell plasticity and therapy responses"
Gry Sandvik Haaland forsvarer sin avhandling “Investigations of the cancer therapeutic and protective effects of warfarinmediated inhibition of the receptor tyrosine kinase AXL”
Ina Katrine Nitschke Pettersen forsvarer sin avhandling “A study of cellular metabolic flexibility under energy stress”
Forskningsgruppen rundt Karl Johan Tronstad ved Institutt for biomedisin har fått innvilget 9,5 millioner til å undersøke årsaker av kronisk utmattelsessyndrom, eller myalgisk encefalopati CFS/ME.
Historien om selskapet BerGenBio er historien om en forsker som etter 10 år i USA vet hva som må til for å gjøre forskning om til medisin. Det er også historien om hvordan en baker en kake.
En ny studie tyder på at energimangel og økt melkesyreproduksjon hos ME-pasienter kan skyldes hemming av enzymet pyruvat dehydrogenase.
Agnete Engelsen er en av syv unge forskere ved UiB som for støtte under årets FRIRPO-utlysning fra Norges forskningsråd.
Professor James Lorens ved Institutt for biomedisin og CCBIO er tildelt Helse Vests innovasjonspris for 2015 for etablering av firmaet BerGenBio AS.
Et spesifikt enzym på kreftcellene hos flere brystkreftpasienter bidrar til at kreften sprer seg og blir motstandsdyktig mot behandling. Ved å blokkere dette enzymet kan man dermed hemme spredning.