Hjem

COASTARK

Hovedinnhold

Oversitksbilde over Søre Sandøyna med arkeologiske funn

COASTARK utforsker menneske-hav relasjoner og marine nettverk fra de tidligste befolkninger i steinalderen til middelalderens urbane og rurale samfunn.

Kystbefolkninger har hatt sentral betydning for sosial endring og økonomisk utvikling gjennom forhistorisk og tidlig historisk tid. Kysten av Norge er et av få områder i verden der en kan studere menneskers bruk av kysten i løpet av de siste 12.000 år. Dette gir en sjelden mulighet til å etablere et langtidsperspektiv på hvordan mennesker formet og tilpasset seg marine miljøer.

Forskningsgruppens formål

  1. Øke det tverrvitenskapelige potensiale for samarbeide mellom forskere fra ulike institutter og avdelinger ved Universitetet i Bergen.
  2. Aktivere og reaktivere det omfattende arkeologiske og naturvitenskapelige materialet fra forvaltningsundersøkelser i Vest-Norge for forskning og undervisning.
  3. Være et forum for tverrvitenskapelige diskusjoner av forskningstema som dekker hele bosetningshistorien på nordlige kyster og fjorder med målsetting om å formidle dette på både tradisjonelle og nye måter.
  4. Styrke regionale, interregionale og internasjonale samarbeid som er knyttet sammen av kysten som forskningstema.
  5. Initiere tverrvitenskapelige, eksternt finansierte og potensielt internasjonale forskingsprosjekter.
  6. Utvikle og styrke utdannings- og forskningsprogrammer ved Universitetet i Bergen, skape konkurransedyktige strategier for karriereutvikling og øke UiB sin profil.