Hjem

Demokrati og utvikling

Hovedinnhold

Forskningsgruppen er spesielt opptatt av studiet av institusjonsutvikling og politikkutforming i ulike typer regimer, spesielt slike som kan betegnes som 'nye demokratier'. Vi studerer hvorledes politikken utformes i skjæringspunktet mellom politiske institusjoner, prosesser og aktører i Latin Amerika, Øst- og Sentral Europa, det sørlige Afrika og deler av Asia. Vi er også opptatt av de metodologiske utfordringene det er å studere politiske forhold i slike kontekster og problemene det er ved å anvende begreper og teorier utviklet for analyse av politiske forhold i etablerte demokratier og i andre geografiske områder.

Forskningsprosjekter:

Breaking BAD: Understanding the Backlash Against Democracy in Africa

Money Talks – Gendered Electoral Financing

Politics After War

Forskning
Bergen-based researchers connected to the research project.

Pengemakt og kjønnsbalanse i politikken

Sampol-professor Ragnhild Louise Muriaas sitt nye forskningsprosjekt “Money Talks” skal forske på hvordan økonomi påvirker kvinners politiske deltagelse.

Ny ansatt
Phd candidate

Kan aktivister slå tilbake mot demokratisk tilbakegang?

Instituttets nyeste Ph.D. kandidat er fascinert av de mange aspektene ved sivilsamfunnet.

NY BOK
Ragnhild Louise Muriaas og Lovise Aalen

Afrikas inklusive autokrater

Hvorfor bestemmer noen autoritære regimer seg for å desentralisere makt til valgte politiske organer? Svaret har mer å gjøre med interne vurderinger enn et ønske om å se bra ut utenfra, ifølge Lovise Aalen og Ragnhild Louise Muriaas' nye bok, "Manipulating Political Decentralisation -...