Hjem
Demokrati og utvikling

Melding til nye masterstudenter

Forskningsgruppen "Demokrati og utvikling" er en av tre forskningsgrupper ved Institutt for sammenliknende politikk. Denne inviterer nå nye masterstudenter til orienteringsmøte 5. september.

Hovedinnhold

Instituttets forskningsgruppe "Demokrati og utvikling" er opptatt av studiet av institusjonsutvikling og politikkutforming i ulike typer regimer, spesielt slike som kan betegnes som 'nye demokratier'. Vi studerer hvorledes politikken utformes i skjæringspunktet mellom politiske institusjoner, prosesser og aktører i Latin Amerika, Øst- og Sentral Europa, Afrika og deler av Asia.

Vi er også opptatt av de metodologiske utfordringene det er å studere politiske forhold i slike kontekster og problemene det er ved å anvende begreper og teorier utviklet for analyse av politiske forhold i etablerte demokratier og i andre geografiske områder.

Vi vil gjerne invitere dere som skal begynne
på masterstudiet til møte 5. september kl. 14.15 på møterommet på instituttet i 2. etg.
Her vil vi orientere om eksempler på  forskningsprosjekter vi har (studiet av
hybridregimer, problemstillinger knyttet til feltarbeid, rekruttering av kvinner til parlamenter),
masteroppgaver som har vært skrevet innenfor gruppens tema og planlagte kurs fremover