Hjem

Forskningsgruppe for beslutningstaking, intuisjon, bevissthet og emosjoner

Group

DICE-gruppen er en av forskningsgruppene ved Det Psykologiske Fakultet, Universitetet i Bergen. Vårt fokus er på grunnforskning og anvendt forskning innenfor kognitiv psykologi. DICE står for Decision making (beslutningstaking), Intuition (intuisjon), Consciousness (bevissthet) og Emotion (emosjoner). Forkortelsen representerer vår interesse for hvordan hverdagslige beslutninger, bedømmelser, resonnering og atferd styres av et komplekst samspill mellom bevisste og ubevisste prosesser, og er påvirket av både intuisjon og emosjoner. Gruppen arbeider med interaksjonen mellom disse faktorene innenfor mange ulike områder.

 

Hvem vi er

Fra øverst til venstre til nederst til høyre: Mark Price, Andrea Bender, Sieghard Beller, Gisela Böhm, Elisabeth Norman, Torill Christine Lindstrom. Vebjørn Ekroll, Marina Hirnstein, Sebastian Jentschke, Karenleigh A. Overman, Charles Ogunbode og  Angelo Pirrone er også medlemmer i gruppen.

 

Hva vi studerer

Innenfor “høyere” kognisjon studerer vi mekanismer i beslutningstaking og risikovurdering, samt anvendt metakognisjon. Innenfor grunnforskning på bevissthet studerer vi perseptuell sanser, synestesi, visuelle forestillingsbilder og implisitt læring. Vi studerer også hvordan mentale prosesser er påvirket av kulturelle og lingvistiske forskjeller, særlig innenfor persepsjon og numerisk, spatial og temporal kognisjon. Gruppen har ekspertise innenfor kryssdisiplinær forskning i skjæringspunktet mellom arkologi, antropologi og psykologi, for eksemplel i arkeologisk analyse av kunstneriske uttrykk. Innenfor mer anvendte områder av psykologifaget har vi prosjekter som spesialiserer seg på økonomiske og miljømessige beslutninger - med fokus på persepsjon og evaluering av klimaendringer - i tillegg til forskning relatert til patient omsorg.

 

Våre forskningsmetoder omfatter laboratoriebaserte studier, survey og spørreskjemabasert arbeid, kryss-lingvistiske og kryss-kulturelle studier, og kvalitative tilnærminger.

 

For mer detaljert informasjon, gå inn på linkene til hver av gruppemedlemmene over.