Hjem

Forskergruppen Digital kultur

Et samfunn styrt av algoritmer? Foredrag av Jill Walker Rettberg

I dag kan det være en datamaskin som bestemmer hvor lenge en kriminell skal sitte fengslet, hvilken søker som tilbys en jobb, og hvem som skal få se hvilke nyhetssaker og reklamer. Men hvordan vet vi at algoritmene som styrer samfunnet vårt er rettferdige?

jill-tegnet-av-havard-legreid.jpg

Tegning av Jill Walker Rettberg.
Jill Walker Rettberg, tegnet av Håvard Legreid for Bergen offentlige bibliotek.
Foto:
Håvard Legreid

Algoritmene er ofte trent på historiske data som har mangler eller som i utgangspunktet er ubalansert – hvordan kan vi da unngå å øke forskjeller i samfunnet? I dette foredraget, som holdes ved Bergen offentlige bibliotek, forklarer Jill Walker Rettberg på en forståelig måte hvordan algoritmer kan være urettferdige, og hva vi kan gjøre med det.

Jill Walker Rettberg er professor i digital kultur ved Universitetet i Bergen, der hun blant annet forsker på selvrepresentasjon på nett. Hun startet Norges første forskningsblogg, og bruker Twitter, Snapchat og Youtube til forskningsformidling. 

Foredraget er en del av bibliotekets arrangementserie Kampen om sannheten på nett. Den er støttet av Fritt Ord.