Hjem

Forskergruppen Digital kultur

Digital humaniora

Oppstartsmøte for digital humaniora-nettverk ved UiB

Alle som arbeider innen digital humaniora ved UiB inviteres til et møte for å etablere et nettverk.

Universitetsbiblioteket
Oppstartsmøtet finner sted på HF-biblioteket.

Vi er mange som jobber med digital humaniora på en eller annen måte ved UiB, og det er på tide å samles for å etablere et sterkere nettverk. I november startet vi opp epost-listen DH-UiB, som nå har 40 påmeldte, og vi bestemte oss for å møtes for å få mer kjennskap over forskningen som foregår innen digital humaniora ved UiB, og for å diskutere hvordan organisere et DH-nettverk fremover.

Planen er at alle presenterer sine prosjekt helt kort, max 3-4 minutter, med litt tid til spørsmål. Deretter diskuterer vi hva slags aktiviteter som vil være interessante framover, og hvilket format nettverket skal ha. Ingen påmelding er nødvendig, møt bare opp i mezzaninen på Humaniorabiblioteket. 

Digital humaniora er en strategisk prioritering ved UiB, og Humaniorastrategien fastslår at det skal utvikles et program for digital humaniora innen 2022. Da er det lurt at vi som allerede jobber med digital humaniora blir kjent med hverandre på tvers av fagfelt!