Hjem
Forskergruppen Digital kultur

Electronic Literature in Europe Seminar

50 forskere, forfattere og kunstnere fra Norge, Danmark, Sverige, Finland, Storbritannia, Frankrike, Polen, Slovakia, Tyskland, Nederland, Belgia, Irland, Spania, Latvia og USA kom til Bergen 11-13. september 2008 for å delta i konferansen Electronic Literature i Europe.

One of the works that will be discussed at the seminar is The Last...
Foto/ill.:
Scott Rettberg

Hovedinnhold

Seminaret Electronic Literature in Europe ble holdt 11-13. september 2008, og besto av to dager med presentasjoner og diskusjoner av akademisk forskning på feltet, to dagers opplesning og performance av nye verk, og en dag med planlegging av et europeisk forskernettverk for elektronisk litteratur.

Programmet og papers som ble holdt finnes på websidene til seminaret.