Hjem

Digitale læringsfellesskap

Hovedinnhold

UiB: Rune Johan Krumsvik

Forskingsgruppeleiar

Professor, dr.philos Rune Johan Krumsvik

Professor II i DLC:

Professor Burke Johnson, Universitetet i Bergen/University of South Alabama, USA

Kontakt oss:

Forskningsgruppa Digitale læringsfellesskap
Institutt for pedagogikk
Universitetet i Bergen
Christiesgate 13, Vektergården
N-5015 Bergen


Tel: 55 58 48 07
E-post: rune.krumsvik@psych.uib.no

(For information in English: click here.)

Forskningsgruppa vart oppretta av professor Rune Johan Krumsvik i 2007 og har hatt et spesielt fokus på forskingsverksemd innan IKT og læring. I dag har forskingsgruppa som mål å vidareutvikle og drive forskingsprosjekt som har fokus på følgjande tema:

a) Forsking på Learning Analytics

b) Forsking på IKT-støtta vurdering i skole og høgare utdanning

c) Teoriutvikling innan pedagogikken

d) Forsking på metakognisjon i digitale læringsmiljø

e) Lese- og skriveforsking i multimodale læringsmiljø

f) Forsking på IKT-støtta, helsefremmande arbeid

g) Forsking på IKT og læring i skole og høyere utdanning

h) Forsking på klasseleiing

i) Forsking på digital kompetanse

J) forsking på Flipped Classoroom

Forskningsgruppa legg vekt på både bruk av kvalitative forskingsdesign, Mixed Method Research, Case Study Research, Eksperimentelle design og Design Based Research.

 

Nyhet
Student Response System

A Mountain is a Mountain – isn’t it? And ICT is ICT– isn’t it?

The social construction of digital artefacts in higher education. ______________________________________________________________________________________________ Background paper for lunch seminar at Department of Education, UiB 7. October 2022

Burke Johnson blir professor II i forskingsgruppa DLC
Burke Johnson

Professor Burke Johnson til DLC

Frå 1. oktober 2016 blir professor Bruke Johnson tilsett som professor II i forskingsgruppa Digitale Læringsfelleskap.

Digital læring er hovefokuset i DLC