Hjem

Digitale læringsfellesskap

Hovedinnhold

UiB: Rune Johan Krumsvik

Forskningsgruppeleder

Professor, dr.philos Rune Johan Krumsvik

Professor II i DLC:

Professor Burke Johnson, Universitetet i Bergen/University of South Alabama, USA

Kontakt oss:

Forskningsgruppen Digitale læringsfellesskap
Institutt for pedagogikk
Universitetet i Bergen
Christiesgate 13, Vektergården
N-5015 Bergen


Tel: 55 58 48 07
E-post: rune.krumsvik@psych.uib.no

(For information in English: click here.)

Forskningsgruppen ble opprettet av professor Rune Johan Krumsvik i 2007 og har hatt et spesielt fokus på forskning innen digital læring, adaptiv læringsteknologi og IKT og læring. Forskningsgruppen har medlemmer med høy H-indeks, lang forskningserfaring, mye erfaring med doktorgradsveiledning, mye redaksjons - fagfelleerfaring i vitenskapelige tidsskrift og har fra 2019 hatt redaktøransvaret for det vitenskapelige tidsskriftet Nordic Journal of Digital Literacy. Forskningsgruppen har publisert en rekke bøker og mange vitenskapelige artikler både nasjonalt og internasjonalt, og har en omfattende formidlingsportefølje.  

Forskningsgruppen har også utviklet 10 doktorgradskurs for forskerskolen "Western Norway Graduate School of Educational Research II" og bidrar med en omfattende forskerutdanningsportefølje med kurs, seminar og workshops omkring forskningsdesign, vitenskapelig artikkelskriving, kunnskapsoppsummeringer, o.l.    

I dag har forskningsgruppen som mål å videreutvikle og drive forskningsprosjekt som har fokus på følgjande tema:

a) Forskning på adaptiv læringsteknologi, læringsanalyse og kunstig intelligens

b) Forskning på IKT-støttet vurdering i skole og høyere utdanning

c) Teoriutvikling innen pedagogikken

d) Forskning på digitale distraksjoner i ulike læringsmiljø

e) Skoleprestasjoner i multimodale læringsmiljø

f) Forskning på IKT-støttet, helsefremmende arbeid

g) Forsking på IKT og læring i skole og høyere utdanning

h) Forskning på klasseledelse i digitale læringskontekster

i) Forskning på digital kompetanse

J) Forskning på Flipped Classoroom

Forskningsgruppen legger vekt på både bruk av kvalitative forskningsdesign, Mixed Method Research, Case Study Research, Eksperimentelle design og Design Based Research.

 

Nyhet
Student Response System

A Mountain is a Mountain – isn’t it? And ICT is ICT– isn’t it?

The social construction of digital artefacts in higher education. ______________________________________________________________________________________________ Background paper for lunch seminar at Department of Education, UiB 7. October 2022

Burke Johnson blir professor II i forskingsgruppa DLC
Burke Johnson

Professor Burke Johnson til DLC

Frå 1. oktober 2016 blir professor Bruke Johnson tilsett som professor II i forskingsgruppa Digitale Læringsfelleskap.

Alumnier (ph.d-kandidater) i DLC (2009-2022):

Digital læring er hovefokuset i DLC