Hjem
Digitale læringsfellesskap
Burke Johnson blir professor II i forskingsgruppa DLC

Professor Burke Johnson til DLC

Frå 1. oktober 2016 blir professor Bruke Johnson tilsett som professor II i forskingsgruppa Digitale Læringsfelleskap.

Burke Johnson

Hovedinnhold

Johnson er rekna for å vere ein av verdas fremste forskarar innan Mixed Method Research og DLC har både hatt Johnson som gjesteførelesar i 2015 under eit Mixed Method Seminar arrangert av DLC(https://www.uib.no/en/rg/dlc/93654/guest-lecture-professor-burke-johnson-university-south-alabama), samt hatt fleire samarbeidsmøter med han før han no blir tilsett som professor II. DLC er veldig nøgde med å få Johnson på plass i denne bistillinga sidan DLC nyttar denne type forskingsdesign (Mixed Method) i stadig større grad.