Hjem
Systemdynamikk

Nyhetsarkiv for Systemdynamikk

Til tross for mye detaljkunnskap, ser en ofte at naturressurser forvaltes dårlig. Ett mål for dette kurset er å bygge en solid intuitiv forståelse av samspillet mellom menneske og natur. Et annet mål er å hjelpe studentene til å utvikle nødvendig kompentanse til å forvalte for eksempel vannreservoir, fiskerier, og dyrepopulasjoner, og til å operere i vare- og kvotemarked.
Professor Erling Moxnes har utvikla eit reint nettbasert kurs i forvaltning av naturressursar. Det kan ta UiB inn i MOOC-alderen.
Søknadsfrist er 15. april! Se her for mer informasjon