Hjem

Dyreavdelingen

Animal welafare and good science - hand in hand

Dyreavdelingen er en kjernefasilitet ved Klinisk Institutt 1, Det Medisinske fakultet, UiB og en ressurs for aktiviteter som involverer forkning med dyr.

Basert på høye etiske standarder og human behandling av dyr bidrar vi til bedre forskning og bedre undervisning ved UiB.

Våre tjenester medvirker til reproduserbare og pålitelige forskningsresultater basert på gode vitenskapelig metoder.

Dyreavdelingen ved UiB er stolte av å være akkreditert av AAALAC international

Les mer om hva forsøk med dyr krever "trinn for trinn"

Kontakt                               Veterinærene

Vivarium                                                    Telefon 55973782 eller e-post vetpost@viv.uib.no
Telefon: 55 97 37 88                                   - Resepter 
SMS: 465 42 865                                        - Sjekk av dyr
Telefaks 55 97 37 97                                   - Helsemonitorering
Bygg/Utstyr 55 97 37 91                             - Import/eksport av dyr  
e-post: post@viv.uib.no                               

BBB:   Telefon: 55 58 63 15, e-post: dyrestallen@pki.uib.no