Hjem
Dyreavdelingen
ARRIVE

ARRIVE

ARRIVE guidelines er skrevet med hensikt å forbedre rapportering av forsøk med dyr

Hovedinnhold

For å kunne reprodusere og validere forsøk med dyr er det viktig at all relevant informasjon om faktorer som kunne påvirket forsøket er tilgjengelig.

ARRIVE guidelines ble publisert i PLOS biology 2010 i artikkelen "Improving Bioscience Research Reporting: The ARRIVE Guidelines for Reporting Animal Research" - og har siden blitt støttet av en rekke tidsskrift

En oversikt over tidsskrift som støtter ARRIVE finner du her

NC3R har utgitt ne kortversjon - eller sjekkliste av ARRIVE guidelines