Hjem
Dyreavdelingen
LAS 301 og 303 - Anestesi

Anestesiforelesning på fisk

Anestesiforelesningene for fisk er som gjennomgås på våre forsøksdyrlærekurs

Forelesningene om fiskeanestesi lagt ut for selvstudium her. Disse er ment som en hjelp og støtte ved lesing av fiskekompendiet kapittel 4 og 5 (2011 utgaven).

  • Introduksjon til anestesi på fisk gir en oversikt over grunnleggende begrep og hensyn som er viktig ved anestesi. Det kan ta noen sekunder å laste frem presentasjonen.
  • I Anestesi II drøftes fisk, smerteopplevelse og behov for anestesi.
  • Anestesimidler til fisk. Denne presentasjonen gir en oversikt over de vanligst brukte legemidler til fisk i Norge. (131 MB) På slutten av presentasjonen finner du noen kontrollspøsmål som det er anbefalt at du prøver å løse. Diskuter gjerne i grupper men formuler egne løsninger på opgavene.
  • Demonstrasjon av metacain og isoeugenol I denne presentasjonen ser du metacain og isoeugenol brukt i praksis.

Før vi samles på kurset får studentene en quiz for å teste egen kunnskap og som grunnlag for diskusjon i klassen