Hjem
Dyreavdelingen

Bestilling av operasjonsrom, laboratorier mm.

Booking og kontakt

Booking av operasjonsrom mm skal være skriftlig.

Ved bestilling må du oppgi prosjektnummer - som du finner i godkjenningsdokumentet

For kortere bruk av operasjonsrom smågnagere og obduksjonsrom smågnagere; skriv deg opp på liste på døren med navn, prosjektnummer, og tidspunkt.

Kontakt driftsleder

Bruk av operasjonsrom og laboratorier ved Dyreavdelinga

Denne instruksen gjelder for forskere og deres team (”brukere”) ved bruk av operasjonssaler og laboratorier (op/lab) på dyreavdelingene ved Universitetet i Bergen.

 • Forskergruppene har ansvar for å forlate op/lab ryddet slik at det kan gjøres klart til neste bruker.
 • Forsøket regnes som avsluttet når dyret er avlivet, tilbake på dyrerom, gitt smertebehandling, stabil og våken etter narkose.
 • Forskningsteamet har ansvar for at op/lab ryddes etter bruk. Dette innebærer:
 • Biologisk materiale (kadaver, organer, blodsøl) pakkes i plast eller risikokartong, og legges i anvist frys eller på kjølerom.
 • Annet avfall (rester av isotop materiale og lignende) i egnet beholder på anvist plass.
 • Skarpe, stikkende og skjærende gjenstander pakkes i egnet beholder på anvist plass.
 • Boss skal pakkes inn i plast og bringes til bossrom.
 • Blodsøl og annet søl skal vaskes opp (husk å sjekke under mobile innretninger)
 • Benkeflater skal vaskes.
 • Instrumenter vaskes og tørkes og legges pent på anvist plass.
 • Skitne klær skal kastes i sekk i garderobe.
 • Operasjonsplassen skal være klargjort for neste dags renhold og arbeid.

VIKTIG: Gasskraner må være stengt, og slanger koblet fra vegg.

Forskningsteamet må ta kontakt med avdelingens personell hvis de oppdager feil, mangler, utstyr som ikke virker etc.

Tekniske feil og mangler skal rapporteres skriftlig til driftsleder

Kontakt driftsleder

Forhold vedrørende dyrehelse (sykdom, skader på dyr) skal meldes til dyreavdelingens veterinær (fortrinnsvis skriftlig gjerne e-post) med beskrivelse av patologiske forhold.

For øvrig må brukere rette seg etter de retningslinjer som gjelder på avdelingen.

Dyreavdelingens forskningsteknikere er behjelpelig med å svare på spørsmål.