Hjem
Dyreavdelingen

LAS 301 - Grunnmodul forsøksdyrlære

Kursert omfatter første del av kurs i forsøksdyrlære. Denne delen er felles foralle dyrearter.

Grunnkurs forsøksdyrlære
Foto/ill.:
E. Sennesth

Hovedinnhold

Generell del av forsøksdyrlærekurset

Forelesningene holdes på engelsk

I denne delen vil vi gjennomgå:

 • Lover, regler og etikk for bruk av forsøksdyr
 • Helsefarer i Dyreavdelingen
 • Dyrevelferd
 • Håndteringsteknikker
 • Anestesi og avlivning
 • Humane endepunkter
 • Planlegging, litteratursøk og design av Dyreforsøk
 • Alternativer til dyreforsøk
 • FOTS - søknad om forsøk med dyr

Kurset avsluttes med en obligatorisk gruppeoppgave og kursprøve 60 minutters multiple choice

Evaluering godkjent gruppeoppgave og kursprøve bestått/ikkebestått (80% er bestått)

Kursopplegg

 • Påregn tid til foreberedelse av materiell i Canvas/mitt.uib
  • Materiell: Tekst, presntasjoner/vido, selvtester
 • Samling - 2 dager (zoom)
 • Gruppeoppgave på mitt.uib
 • Avsluttende eksamen