Hjem
Dyreavdelingen

LAS 301 - Grunnmodul forsøksdyrlære

Kursert omfatter første del av kurs i forsøksdyrlære. Denne delen er felles for både pattedyr og fisk.

Grunnkurs forsøksdyrlære
Foto/ill.:
E. Sennesth

Generell del av forsøksdyrlærekurset

Forelesningene holdes på engelsk

I denne delen vil vi gjennomgå:

  • Lover, regler og etikk for bruk av forsøksdyr
  • Helsefarer i Dyreavdelingen
  • Dyrevelferd
  • Håndteringsteknikker
  • Anestesi og avlivning
  • Humane endepunkter
  • Planlegging, litteratursøk og design av Dyreforsøk
  • Alternativer til dyreforsøk
  • FOTS - søknad om forsøk med dyr

Påmelding

Kurset avsluttes med en kursprøve 60 minutters multiple choice

Evaluering bestått/ikkebestått (80% er bestått)

Pensum.

Materiale til anestesi av fisk