Hjem
Dyreavdelingen
Sjekk av dyrevelferd

Kontroll av dyrevelferd hos dyr i forsøk

Det er viktig at vi opprettholder god dyrevelferd for alle dyr. Dyrevelferd sjekkes daglig og avvik krever oppfølging. Det er nødvendig at alle som jobber med forsøksdyr kan gjenkjenne tegn på sykdom og dårlig dyrevelferd - slik at man kan gjøre nødvendige tiltak for å gjenopprette god velferd.

Hovedinnhold

Forsøksdyrforskriften er helt tydelig på at du ikke skal utsettes for unødig lidelse. Alle godkjente forsøk er ledsaget av planer for oppfølging av dyr - ofte kalt skårings-skejma. Dette skal brukes ved evaluering av dyrevelferd - og her

Sjekk av dyr

Noen dyr, og spesielt gnagere er følsomme for tilstedeværelse av mennesker - og de vil gjerne skjule tegn på svekkelse.

Det er derfor viktig at sjekk av dyr utføres systematisk på en slik måte at du ikke går glipp av viktig informasjon.

Du kan lese mer om framgangsmåten her.

Bekymringsmeldig for dyr

Dyreavdelingen har prosedyrer for å melde bekymring for dyr.

Det kan du lese mer om her.

Mer om kliniske tegn hos gnagere

Charles Rivers Laboratories har skrevet en god og rikt illustrert bok om akkurat dette; Handbook of Clinical Signs in Rodents and Rabbits. Da denne ikke er i vanlig salg, har vi fått tillatelse til å gjengi den på vår nettside og som du kan lese her.