Hjem
Dyreavdelingen

Lagring av utstyr

Utstyr skal lagres i henhold til spesifikasjonene for det utstyr det gjelder.

Brukeres eget utstyr kan lagres i prosjektskap.

Merk; utstyr som er plassert i fellesarealer er å regne som tilgjengelige for felleskapet. Har du utstyr som ikke skal kunne brukes av andre, må det låses inn på avtalt sted.

Alt utstyr skal uansett være synlig merket med navn på avdeling eller registreringsnummer, og navn og telefonnummer på den som er ansvarlig for utstyret.

Utstyrsansvarlig/eier må kontaktes før utstyret tas i bruk av andre.

Ta uansett kontakt med Dyreavdelinga på forhånd om det er plass- og strømkrevende utstyr du har tenkt å komme med. Dette trenger en del organisering.

 

Oppbevaring og fjerning av utstyr

Etter avsluttet forsøk må brukerne fjerne utstyret, hvis det ikke skal doneres til Dyreavdelinga og til felles bruk. Gjør i så fall avtale om det.

Utstyr som ikke har noe form for merking vil kunne kasseres av Vivarium.

 

Vivarium har egentlig bare rommet merket ”Instrumentlager” til lager for utstyr, men vi har og tatt i bruk den lille plassen under trappen i 1. etasje. Av hensyn til rengjøring er dette bare bevegelige ting som gjør det forholdsvis enkelt å flytte for utstyret.

Rom merket ”Personalrom” er ikke et lagringsrom for utstyr.

På grunn av brannforskrifter for rømningsvei skal ikke korridorene benyttes til oppbevaring av utstyr!