Hjem
Dyreavdelingen

Faglig rådgivningsgruppe ved Dyreavdelingen

Leder av kjernefasiliteten og Instituttleder har behov for innspill fra forskningsmiljøene om hva Dyreavdelingen bør levere av service og tjenester. Dette er viktig for at aktivitetene ved Dyreavdelingen skal være i samsvar med forskningsmiljøenes forventinger og at fordeling av ressurser er hensiktsmessig. Derfor er det opprettet en faglig rådgivningsgruppe ved Dyreavdelingen.

Medlemmer

 • Helge Wiig (Institutt for biomedisin), leder  
 • Aurora Brønstad (Dyreavdelingen)
 • Emmet Mc Cormack (Klinisk institutt 2)
 • Jerome Ruzzin (Institutt for biologi)
 • Venny Kvalheim (Klinisk institutt 2)
 • Anne Marie Rød (Institutt for biologisk og medisinsk psykologi)
 • Suzanne Brandt (Dyreavdelingen), sekretær

Mandat

Den faglige rådgivingsgruppen skal:

 • Gi råd til plattformleder og instituttleder om strategisk og langsiktig planlegging.
 • Gi råd om hvilke kompetansefelt som bør ligge i Dyreavdelingen, med tanke på behov fra forskerne og fremtidig utvikling innen forskning på dyr.
 • Komme med uttalelser om støtte/ikke støtte av utstyrssøknader.
 • Gi råd og innspill til strategisk samarbeid med andre enheter, nasjonalt og internasjonalt.
 • Gi innspill til årsplan og handlingsplan.
 • Gi innspill til oppfølging av HMS.
 • Gi råd og komme med innspill i overordnede etiske spørsmål.
 • Gi råd om prinsipper for bruk av eksternt utstyr i Dyreavdelingen.
 • Bidra med informasjon om Dyreavdelingen til og fra brukermiljøene.
 • Bidra til å definere fornuftige «Key Point Indicators» (KPIer) og evalueringskriterier for Dyreavdelingen.

Saker

Saker som har vært drøftet i rådgivningsgruppen:

 • Forholdet mellom basalt infrastruktur for drift – som Dyreavdelingen må skaffe og drifte, og utstyr relatert til spesifikke forskningsprosjekter - og som forskerne må skaffe og drifte
 • Klargjøre Dyreavdelingen forpliktelser ifm med at Dyreavdelingen «støtter» forskningsgruppers søknader om utstyrsanskaffelser.
 • Kostnader knyttet til etablering av nye aktiviteter. Gruppen synes ikke det er rimelig at slike kostnader uten videre fordeles på alle brukere.
 • Forespørsel om samlokalisering av imaging utstyr
 • Avl av GMO - hvor mye kapasitet skal det få binde?
 • Mikrobiell kvalitet på dyr - hvilken standard skal vi ha?
 • MRSA i svinebesetninger i Trøndelag
 • Gjennomgang av AAALAC akkreditering 2014 og forslag til forbedringer

2016

 • Plan for samlokalisering av aktiviteter
 • Serviceavtale Dyreavdelingen
 • KPIer for Dyreavdelingen
 • Planer for oppgradering av operasjon for store dyr v/hjerteavdelingen
 • Implementering av PyRat
 • ENØK utredning av Dyreavdelingen
 • Priser og egeninnsats fra forskningsgrupper
 • Ny rammeavtale bur nyheter fra Mattilsynet

2017

 • Import av dyr når folkehelsa legger ned
 • Publisering av prosjektsammendrag på nett
 • Rotasjonsarbeid Dyreavdelingen
 • AAALAC re akkreditering 2017
 • Retningslinjer for avl ved Dyreavdelingen UiB