Hjem
Dyreavdelingen

Prosjektplanlegging Dyreforsøk

Dyreavdelingene opplever av og til at forskere har fått finansiering til og ønsker å gå i gang med forsøk på dyr, men at Dyreavdelingene mangler ressurser til at forsøket kan gjennomføres slik som ønsket.

Foto/ill.:
Aurora Brønstad

Hovedinnhold

Dette kan gjelde både personalressurser så vel som utstyr som er nødvendig for å gjennomføre forsøket.

 

Planlegging av forsøk og søknad om finansiering skjer lenge før forsøket starter. Dyreavdelingen blir sjeldent  konsultert i denne fasen. Dyreavdelingene blir først involvert når vi mottar Søknad om Tillatelse om å Utføre Forsøk med Dyr i FOTS.

 

Vi ønsker at forskergruppen har nødvendig bemanning og utstyr når forsøket starter. Det kan være nyttig å studere dyreavdelingen prislite i planlegging av dyreforsøk.  Hvis forsøket ditt innebærer noen av tjenestene under bør du i tillegg kostnadsberegne dette. 1-1,5 timers ekstra assistanse per dag tilsvarer 20% stilling.

 

Dyreavdelingens personell har god kompetanse til flere typer teknikker som blodprøvetaking, injeksjoner med mer. Dyreavdelingen kan sørge for at vi er bemannet for ekstraservice i prosjektarbeid om vi bare får vite om det i god tid på forhånd. Derfor må man ta dette med i budsjettene når man søker finansiering for det viser seg å være vanskeligere å finansiere dette i etterkant.

 

Når nødvendige ressurser ikke finnes medfører dette forsinkelser eller i verste fall at forsøket ikke kan gjennomføres. Dette gjelder både utstyr og personalressurser.

 

Vi anbefaler at du fyller ut Søknad om Tillatelse om å Utføre Forsøk med Dyr i FOTS og drøfter denne sammen med Dyreavdelingen få vurdere av ressursbehov i en tidlig fase av prosjektet.

 

Alle som planlegger eller deltar i forsøk med dyr skal ha gjennomført utdanning etter opplegg godkjent av Mattilsynet. Ved UIB arrangerer årlig slike kurs i året. Se

https://www.uib.no/dyreavdelingen/utdanning/forsoksdyrlaere-kurs

Det avholdes dessuten kurs i Oslo, i Trondheim og Tromsø.

Eksempler på type forsøk som kan kreve ekstra ressurser

Overlevelsesforsøk store dyr

Eksperimentell kirurgi på store dyr

Forsøk som innebærer spesiell monitorering i anestesi

Forsøk på kronisk degenerativ lidelse og kreft

Avl eller forsøk med genmodifiserte dyr

Avl eller forsøk med immundefekte dyr

Forsøk som innebærer spesiell diett

Forsøk som innebærer langvarig medikamentering (injeksjon, i fôr eller i drikkevann)

Forsøk som involverer bruk av genmodifiserte mikroorganismer, bruk av radioaktive isotoper, kjemikalier, cellegift eller lignende substanser

Arbeid med patogene agens

Smitteforsøk og vaksineforsøk

Forsøk som innebærer bruk av metabolisme-bur

Forsøk som innebærer at dyr må oppstallers enkeltvis

Forsøk som krever enerom (endret døgnrytme, temperatur eller lignende)

Smertevoldende forsøk.

Forsøk som stiller særlig krav til bygningens beskaffenhet (bruk av trykkluft, ventilasjon,

Langtidsforsøk strekker seg over sommerferie, jul og påske.

Norecopa har og laget en guide for planlegging av dyreforsøk