Hjem
Dyreavdelingen

LAS302- Kurs i forsøksdyrlære, spesialdel pattedyr (gnager, gris)

UiB tilbyr fordypningsdel på pattedyr i sine forsøksdyrlærekurs.

Mus Rotte og Gris
Foto/ill.:
E.Sennest A.Brønstad

Kurset skal dekke den artsspesifikke delen av Mattilsynets og EU-direktivets (2010/63) krav til obligatorisk teoretisk opplæring av personer som skal utføre prosedyrer på dyr (funksjon A) eller planlegge/designe forsøk med dyr (funksjon B) i forsøksdyrlære.

 

Dette kurset vil fokusere på tradisjonelle laboratoriedyr som gnagere og gris. Andre arter dekkes i begrenset grad.

 

Generelle tema er dekket i LAS301.

 

Målet med kurs i forsøksdyrlære er å gi studentene en innføring i sentrale emner i faget og sette dem i stand til å anvende kunnskap når de selv skal gjøre forsøk med dyr.

 

Dette kurset vil fokusere på tradisjonelle laboratoriedyr som gnagere og gris. 

I LAS302 blir følgende tema dekket:

  • Grunnleggende biologiske behov og adferd hos de aktuelle artene
  • Reproduksjon og genmodifiserte dyr
  • Helsekvaliteter og helseovervåkingsprogram
  • Diett og ernæring
  • Miljøbetingelser
  • Anestesi og smertebehandling
  • Aseptikk og kirurgiske teknikker
  • Smertegjenkjenning og behandling

Generelle tema er dekket i LAS301.