Hjem
Dyreavdelingen

Tumor og vaksineforsøk - Bruk av scoresheet

Forsøksdyrutvalget har i sitt møte 15/2-11, kommet med en prinsipputtalelse som er viktig for deg som driver med tumor eller vaksineforsøk.

Hovedinnhold

Alle tumor- og infeksjonsforsøk på gnagere der det kan forventes moderate til alvorlige kliniske symptomer eller vekttap på mer enn 10 %, uavhengig om det brukes smertestillende medikamenter, skal benytte et egnet score-skjema for å bedre overvåke og dokumentere dyrevelferden ift definerte humane endepunkter. Egnet score-skjema skal vedlegges søknaden i FOTS.

SE PRINSIPPUTTALELSE FRA FDU

Dyrevelferdsenheten ved UiB ønsker at det utarbeides skårings skjema for alle typer forsøk som medfører gradvis sykdomsutvikling hos dyr. Dessuten bør man utarbeide skårings skjema for hvordan man skal vurdere og følge opp dyr de første døgnene etter operasjon.

Mer om skåringsskjema og humane endepunkter finner du her