Hjem
Dyreavdelingen

Kommunikasjon med Dyreavdelingene

Vablig dag på Dyreavdelingen - foring
Foto/ill.:
A. Brønstad

Hovedinnhold

 

Websider  

Her ligger det meste av det våre brukere trenger under fanene ”Utdanning”, ”Forskning” og "Ressurser". Særlig kurssidene oppdateres jevnlig etter hvert som nye kurs settes opp. Hvis det er noe dere savner så er det fint om dere gir tilbakemelding om det til post@viv.uib.no

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet startet opp i desember 2006 for å nå ut med oppdatert informasjon som vi mener burde være av interesse og betydning for både ansatte og brukere av Dyreavdelingene. Vi har også oppfordret brukere til å bidra med saker, og ønsker mer av det!

E-post

Det er viktig for oss at vi når frem til brukerne våre med relevant informasjon. De fleste opplever at de får mye e-post – og ofte mer enn de klarer å absorbere. Vi prøver derfor å begrense gruppeutsendelser av e-post til informasjon som ut snarest og som ikke kan vente. Alle forskere som har godkjent forsøk ved Dyreavdelingene skal ligge inne i vår adresseliste. I tilegg har vi en liste for alle som har adgang til Dyreavdelingene.  Hvis du er usikker på om du ligger inne på en av disse listene så kontakt oss på post@viv.uib.no 

For at vi skal kunne legge opp dagene våre på mest mulig rasjonell måte foretrekker vi å få henvendelser på e-post.

Veterinæren

Veterinæren kan ofte være vanskelig å få tak i, på grunn av varierte arbeidsoppgaver, møter, forskning, kurs, reiser etc. For å bedre tilgjengeligheten rutes telefoner til veterinæren via Dyreavdelingenes konsulent, som enten kan svare på en del henvendelser, booke møter med veterinæren, eller formidle beskjeder. Evt. videreformidle kontakt til vikarierende veterinær ved hovedveterinærens fravær. Det er i de fleste tilfeller lettere å få kontakt med veterinæren ved at hun ringer deg tilbake, enn at du skal ringe flere ganger i løpet av dagen uten å få tak i henne. Oppgi da ditt navn, telefonnummer og hva saken gjelder, til konsulenten, som videreformidler dette til veterinæren med det samme hun er tilgjengelig. Du kan også sende en e-post, til post@viv.uib.no

 Forskningsteknikerne

Teknikerene kan svare på spørsmål om dyrestell, håndtering av dyrene, bestilling av dyr, og andre forhold som direkte gjelder dyrene, evt rommene. Teknikerene treffes på avdelingen, eller på telefon Vivarium 55 97 37 88, Gade 55 97 26 21, og BBB 55 58 63 15.

Driftslederne på hhv Vivarium, Gade og BBB har ansvaret for månedlige fakturagrunnlag, og kan svare på spørsmål ang prisutregning. Driftslederene kontaktes også hvis det er snakk om feil på maskiner og utstyr. Du kan og sende mail til post@viv.uib.no

Konsulenten

Konsulenten ved Dyreavdelingen har kontor i 4 etg på Vivarium. Hun kan kontaktes hvis du har saker til nyhetsbrev, og saker av HMS karakter. Hun arbeider med økonomi, og er den som sender ut faktura. Hun formidler også beskjeder til veterinæren/avdelingsleder.

Konsulenten fungerer også som studiekonsulent og kan svare på spørsmål om Kurs i Forsøksdyrlære som Dyreavdelingen holder.

Konsulenten er ôg bindeledd hvis du ikke får kontakt med den du egentlig trenger snakke med på Dyreavdelingene, eller hvis du ikke er sikker på hvem du skal henvende deg til. Telefonnummer er 55 97 37 94, e-post post@viv.uib.no