Hjem
Dyreavdelingen

Pensum Forsøksdyrlærekurs 2018

Pensum til forsøksdyrlærekursene

Pensum til LAS 301 og 302 blir kunngjort i Mitt UiB

Pensum omfatter alle forelesninger, artikler og tester som er lagt ut i mitt UiB