Hjem
Dyreavdelingen

Gynekologer ved Kvinneklinikken øver seg på kikkhullsoperasjon.

Dette er et supplement til trening i modeller og på slaktehuspreparater slik at helsepersonell skal gi pasienter den beste behandling. Grisen er i narkose hele tiden. Når grisen er død brukes huden til trening i å sy sårskader. Slik utnytter vi grisen best mulig og bidrar til å bruk av færre dyr.

Hovedinnhold