Hjem
Dyreavdelingen

Dyreavdelingen arrangerer konferanse Harm-Benefit Analysis of Animal Studies

Forsøkssøknader mangler informasjon om den etiske vurderingen som er gjort i prosjektene. Dyreavdelingen organiserer derfor i april 2014 en konferanse om dette temaet.

Rotte
Rotte
Foto/ill.:
Eli Synnøve Vidhammer

Hovedinnhold

Konferansen passer for alle som planlegger forsøk med dyr, eller som foretar etisk evaluering av slike forsøk.

Konferansen settes opp i  samarbeid med The AALAS-FELASA Working Group on Harm-Benefit Analysis of Animal Studies.

Hva er egentlig harm-benefit analyse?

I et nøtteskall kan du si at en harm-benefit analyse inkluderer en prosjektbeskrivelse, og hvilken (negativ) effekt dette har på dyrene ("harm) og hvorfor du ønsker å gjøre dette (hvilke benefits vil du oppnå). Bruken av dyr må vektes opp mot den samfunnsmessige nytten.

Hvorfor må forskerne forholde seg til dette?

Harm-benefit analyse skal beskrives i prosjektsammendrag i søknad om dyreforsøk (FOTS-søknadene). Dyr har egenverdi ved siden av den instrumentelle verdien de har for menneske. Dette er nå forankret i lovverket som regulerer bruk av dyr. Vurdering av fordeler mot ulemper for dyret er selve kjernen i etisk vurdering av dyreforsøk. Enhver prosjektleder for dyreforsøk er forventet å foreta en slik vurdering. En FOTS-søknad må kunne konkludere med at ulempen for dyret kan rettferdiggjøres ut fra den (potensielle) fordelen for majoriteten (mennesker, dyr og miljø). Dette er selve grunnlaget for nytte eller konsekvensetikken.

Les mer her om konferansen.