Hjem
Ecological and Environmental Change Research Group

Slik velger fjellplantene

Plantene spiller en nøkkelrolle i karbonkretsløpet – i fotosyntesen binder de karbon fra atmosfæren og gjør det tilgjengelig for resten av økosystemet. Men hvordan prioriterer plantene å bruke denne livsviktige ressursen? Påvirkes prioriteringene av klima og klimaendringer? Og hvilke implikasjoner har plantenes valg for karbonlagring og biodiversitet?

Hovedinnhold

Les mer i en artikel av Vigdis Vandvik professor, Institutt for biologi, Universitetet i Bergen og Olav Skarpaas seniorforsker, Norsk institutt for naturforskning, skrevet i Norklima. (se .pdf til høyre)

Dokumenter