Hjem
Ecological and Environmental Change Research Group

Generasjonsskifte kan skapa kjønnsbalanse

Vigdis Vandvik og og fakultetsdirektør Bjørn Åge Tømmerås var intervjeut av På Høyden og sier at 27 prosent av dei tilsette i vitskaplege stillingar ved UiB nærmar seg pensjonsalderen, noko som kan bana veg for yngre kvinner. Vigdis Vandvik er ein av dei nyaste kvinnelege professorane ved UiB. Les mer.