Hjem
Hypertensjon og hjertedynamikk

Publikasjoner

Hovedinnhold

Cristin (Current Research Information System in Norway) er et felles system for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter og -resultater. Søk etter våre forskere i Cristin her. 

PubMed er verdens største database innen medisin. Her kan du søke etter våre artikler på PubMed.