Hjem
Hypertensjon og hjertedynamikk

Fedme og hjertesykdom

Fedme gir økt risiko for flere typer hjertesykdom. Vi har to kliniske studier der vi undersøker hvordan fedme virker på hjertets funksjon.

Hovedinnhold

Fedme og hjerte-kar funksjon (FATCOR)

Målet med prosjektet er å undersøke forekomsten av tegn til hjertesykdom hos personer med overvekt og fedme. Vi undersøker hvordan kjønn og fysisk kondisjon påvirker dette. 618 hjertefriske menn og kvinner med BMI over 27 kg/m2 er med i prosjektet. Deltagerne har blitt undersøkt med blant annet ekkokardiografi og tredemølletester. 

Studien viste at fysisk kondisjon hadde liten betydning for hjerteeffektene av fedme. Videre gav fedme ulike hjerteforandringer hos kvinner og menn. En langtidsoppfølging av deltagerne er under planlegging.

PhD avhandling Hilde Halland 2019: Fitness in Fatness

Forskerlinjestudent Nadia Pristaj fra 2017: "Subclinical cardiac dysfunction in obesity"

Medisinerstudent Bertina Herfindal 2019-20: Concomitant hypertension is associated with abnormal left ventricular geometry and lower systolic myocardial function in overweight subjects 

Kontaktperson: Eva Gerdts (eva.gerdts@uib.no

 

FatWest

FatWest er en prospektiv studie hvor vi undersøker pasienter som blitt operert med slankeoperasjon (bariatrisk kirurgi) i Haugesund, Voss og Førde. Pasientene blir undersøkt for hjerte- og lungefunksjon, vekttap og hormonelle endringer og følges opp i 5 år. I denne delstudien undersøker vi endringer i hjertefunksjon og struktur som skjer ved sykelig fedme. Vi undersøker hvordan kjønn, høyt blodtrykk og diabetes bidrar til endringer i hjertet ved fedme og om slankeoperasjonen kan reversere disse endringene.

PhD kandidat: Lisa Marie Dale Grymyr (lisa.marie.dale.grymyr@uib.no)

Kontaktperson: Overlege og klinisk forsker Dana Cramariuc (dana.cramariuc@helse-bergen.no)

Samarbeidspersoner: Saied Nadirpour, Johannes J. Hjertaas, Knut Matre, Bjørn G. Nedrebø