Hjem
Hypertensjon og hjertedynamikk

Aortastenose

Aortastenose er den vanligste hjerteklaffe-sykdommen i Norge. Aortastenose skyldes vanligvis forkalkning av aortaklaffen, som gir en forsnevring av åpningen mellom venstre hjertekammer og hovedpulsåren. Over tid kan aortastenose gi sviktende hjertefunksjon. For tiden har vi to ulike studier som handler om aortastenose.

Hovedinnhold

Høyt blodtrykk og aortastenose

Dette prosjektet er en offisiell delstudie av en stor, internasjonal studie der man ville undersøke om behandling med kolesterolsenkende medisiner kunne bremse utviklingen av aortastenose. 1873 pasienter fra 7 europeiske land med mild til moderat aortastenose uten symptomer ble undersøkt med ultralyd av hjertet. Denne delstudien fokuserer på hvordan blodtrykk og kroppssammensetning påvirker hjerte- og karfunksjon, sykdomsutvikling av aortastenose og utfall hos kvinner og menn.

Våre funn fra denne studien har gitt grunnlag for de nylig publiserte anbefalinger for behandling av høyt blodtrykk hos pasienter med aortastenose. Våre studier har også dokumentert kjønnsforskjeller i hvordan hjertet tilpasser seg aortastenose.

PhD kandidat Eigir Einarsen: Impact of Obesity on Persistent Left Ventricular Hypertrophy after Aortic Valve Replacement for Aortic Stenosis

Post doktor Edda Bahlmann MD PhD, Asklepios Clinic St. Georg, Hamburg, Tyskland

Forsker Dana Cramariuc PhD, Haukeland Universitetssykehus, Bergen

Kontaktperson: Eva Gerdts eva.gerdts@uib.no

Engelsk navn: Simvastatin Ezetimibe in Aortic Stenosis

Flow chart behandling av hypertensjon ved aortastenose
Foto/ill.:
Courtesy Eva Gerdts

 

3D aortastenose 

I denne studien bruker vi flere ultralydmetoder (3D og konvensjonell ekkokardiografi) for å undersøke hjertefunksjon hos pasienter med aortastenose. Studien er et samarbeid mellom flere sykehus i Helse-Vest.

Tidligere publikasjoner på aortastenose fra vår gruppe har vist hjertets langakse strain ved bruk av mønstergjenkjennings-teknikker (speckle tracking) er redusert før andre målinger slår ut. Nye ultralydteknikker kan gi ny innsikt i denne sykdommen og i denne studien er flere av disse tatt I bruk, slik som 3D fremstilling og måling av tøyning i flere lag av hjertemuskelen. 3D ultralyd på hjertet har nå blitt utviklet til en praktisk klinisk metode og har klare fordeler sammenlignet med 2D opptak spesielt når hele hjertekammerets funksjon skal måles.

PhD kandidat Johannes Hjertaas: 3-dimensional strain and torsion in grading of aortic stenosis                                                     

PhD kandidat Eigir Einarsen: Impact on arterio-ventricular interaction on First Phase ejection fraction                                                     

Samarbeidspersoner: Sahrai Saed, Stig Urheim, Marina Kokorina and Eva Gerdts                                      

Kontaktperson: Knut Matre (knut.matre@uib.no)