Hjem
Hypertensjon og hjertedynamikk
Elastisk modell av hjertet

Laboratorieundersøkelser av nøyaktigheten av deformasjonsmålinger med ultralyd

Hovedinnhold

Hjertets deformasjon i løpet av et hjerteslag kan måles som strain (tøyning), rotasjon og vridning (twist) med mønstergjenkjennings-teknikker. For å optimalisere disse målingene har et laboratorieoppsett blitt utviklet ved hjelp av modeller støpt i et elastisk materiale (polyvinyl alcohol). Dette oppsettet ble utviklet i samarbeid med Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet I Bergen.

Flere studier er gjennomført og publisert:

1. Optimalisering av hjerteultralyd målinger av deformasjon i modeller som imiterer hjertet hos en nyfødt

Strain målinger i en venstre hjertekammer-modell med dimensjoner som en nyfødt

Strain målinger i en venstre hjertekammer-modell med dimensjoner som en nyfødt

Foto/ill.:
Knut Matre, UiB

 

2. Nøyaktighet ved 3D strain målinger hos voksne

Venstre hjertekammer modell for voksne med krystaller som referanse

Venstre hjertekammer modell for voksne med krystaller som referanse

Foto/ill.:
Knut Matre, UiB
3D opptak

3D opptak

Foto/ill.:
Knut Matre, UiB

 

Pågående prosjekter inkluderer studier av nøyaktighet ved målinger av strain i forskjellige dybder i hjerteveggen og nøyaktighet ved målinger av venstre hjertekammers rotasjon og vridning (twist/torsion).

Ultralydlaboratoriet

Disse studiene foregår i ultralydlaboratoriet vårt som er utstyrt med Vivid 7 and Vivid E9 skannere fra GE Vingmed Ultrasound. Referansemetoden som brukes er sonomicrometer med implanterte krystaller fra Sonometrics. Vi disponerer også flere arbeidsstasjoner med forskjellig programvare for analyse av både ultralydopptak fra laboratoriestudier og kliniske studier.

Instrumentering for styring av pumpe og referansemetode

Instrumentering for styring av pumpe og referansemetode

Foto/ill.:
Knut Matre, UiB
Ultralydapparat og laboratorieoppsett

Ultralydapparat og laboratorieoppsett

Foto/ill.:
Knut Matre, UiB

 

Johannes J. Hjertaas (PhD kandidat): Accuracy of 3D echocardiographic strain and twist measurements in vitro

Umael Khan: Optimizing frame rate and frequency for pediatric cardiac strain measurements

Samarbeidsperson: Gottfried Greve, K2

Kontaktperson ved UiB: Knut Matre (knut.matre@uib.no)