Hjem

Elektronikk og Måleteknologi

Elektronikk utviklet ved UiB for den indiske satellitten Chandrayaan-1

Elektronikk og måleteknologi er en viktig del av hverdagen vår. Grensene for hva som kan måles og styres elektronisk strekkes stadig, og forskningsgruppen deltar aktivt i nettopp dette. Forskningsaktivitene vår går i to hovedretninger:

  • Mikroelektronikk
  • Måleteknologi og instrumentering

I måleteknologi og instrumentering utnytter vi forskjellige kjemiske og fysiske egenskaper hos materialer til utvikling av sensorer og instrumenter til en rekke anvendelser. Tverrfagligheten i instrumentering fordrer også omfattende bruk av matematikk og informatikk, eksempelvis for utvikling av elektroniske kretser, modellering, simulering og styring av sensorer og prosesser, samt tolkning og bearbeiding av måledata. Studentene våre tilbys interessante og relevante kurs samt hovedfagsoppgaver med vinkling over hele skalaen fra ren teori til det eksperimentelle.

Innen mikroelektronikk arbeider vi med utvikling av nye elektroniske kretser som for eksempel kan brukes innen nye fysikkeksperiment, eller vi tar vi bruk avansert komersiell mikroelektronikk for å løse måle og styreoppgaven.